Trang chủ Liên hệ Sơ đồ web English
 
  Giới thiệu
  Thông báo
  Tin tức hoạt động
  Những điều cần biết
  Sách điện tử
  Giới thiệu tài liệu mới
  Luận văn, luận án
  Các nguồn tài liệu
  Hướng dẫn và hỗ trợ
  HD đăng ký tìm tài liệu tham khảo
  Liên kết Website
Tài liệu miễn phí

PubMed
World Health Organization
Centers for Disease Control and Prevention
UNAIDS
Popline
Gastrohep
The New England Journal of Medicine
Journal of the American Medical Association
MIMS
E - Books

Tài liệu toàn văn

HINARI
ProQuest Central (Truy cập tại Thư Viện)
Free resources
Free journals
Free download center

Web mail

Sơ đồ web

  Trang chủ
  Giới thiệu
      Trung tâm Thông tin – Thư Viện
      Tổ chức - Nhân sự
      Quy trình hoạt động
      Định hướng phát triển
  Thông báo
  Tra cứu
  Bài giảng trực tuyến
      Nội khoa
      Ngoại khoa
      Nhi khoa
      Sản khoa
  Tin tức hoạt động
      Thông tin hoạt động
      Thông tin Y Dược
      Điểm báo - Tạp chí
      Thư Viện quốc tế
  Những điều cần biết
      Nội quy Thư viện
      Quy trình Thư Viện
      Giở mở, đóng cửa tại các khu vực
      Sơ đồ Thư viện
  Sách điện tử
      Danh mục sách điện tử
      Danh mục đĩa CD
  Giới thiệu tài liệu mới
      Danh mục sách mới
      Danh mục tạp chí mới
  Từ điển Y dược
  Luận văn, luận án
      Luận án Tiến sĩ
      Luận án CKII
      Luận văn Cao học, BSNT
      Luận văn CKI
      Luận văn BS - CN chính quy
      Đề tài NCKH
  Liên hệ
  Các nguồn tài liệu
  Y học cấp cứu
  Thư viện hình ảnh
  Hướng dẫn và hỗ trợ
  Sơ đồ web
  Danh nhân y học
  Đăng nhập
  Tìm kiếm thông tin
  Bệnh truyền nhiễm & bệnh nhiệt đới
  HD đăng ký tìm tài liệu tham khảo
  Liên kết Website

Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ ở Trung tâm